SŁAWIŃSKA, M. Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i co z tego wynika. Forum Oświatowe, v. 27, n. 2(54), p. 41–56, 31 grudz. 2015.