Sławińska, M. (2015) „Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i co z tego wynika”, Forum Oświatowe, 27(2(54), s. 41–56. Dostępne na: https://www.forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/311 (Udostępniono: 26czerwiec2022).