Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

Hansa-Christoph Koller

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Dariusz Stępkowski, Wydział Nauk PedagogicznychUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doktor habilitowany, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, teoria wychowania moralnego, dydaktyka akademicka. Monografie: "Pedagogika ogólna i religia" (2010), "Kształcenie - moralność - demokracja" (2018, współautor), "Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia" (2019, współautor).

Jak cytować
Stępkowski, D. (2021). Recenzja książki Hansa-Christopha Kollera „Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse” (wyd. 2, Stuttgart: Kohlhammer, 2018), ss. 191. Forum Oświatowe, 33(1(65), 119-125. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.8

Referencje

 1. Benner, D. (2017). John Dewey. A modern thinker: On Education (as Bildung and Erziehung) and Democracy (as a political system and a mode of associated living). W: L.J. Waks, A.R. English (red.), John Dewey’s Democracy and Education. A Centennial Handbook (s. 262–278). Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Benner, D., Brüggen, F. (2004). Bildung/Bildsamkeit. W: D. Benner, J. Oelkers (red.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik (s. 174–215). Weinheim–Basel: Beltz Verlag.
 3. Espagne, M. (2014). Bildung, Kultur, Zivilisation. W: B. Cassin (red.), Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon (s. 538–580). Princeton and Oxford: Princeton University Press (epub).
 4. Horlacher, R. (2016). The Educated Subject and the German Concept of Bildung: A Comperative Cultural History. New York and London: Routledge.
 5. Komar, Z. (2019). The Idea of Continental Pädagogik. W: B. Kudláčová, A. Rajsky (red.), Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflection (Central, Southern and South-Eastern Europe) (s. 41–55). Berlin: Peter Lang.
 6. Koselleck, R. (2009). O antropologicznej i semantycznej strukturze pojęcia kształcenia, tłum. W. Kunicki.W: tenże, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego (s. 111–170). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 7. Kultaieva, M. (2017). Recepcja idei pedagogicznych klasycznego niemieckiego idealizmu w ukraińskiej i polskiej tradycji filozofii eduacji. W: S. Sztobryn, D. Stępkowski (red.), Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej (s. 247–264). Łódź: Wydawnictwo Naukowe „Chowanna”.
 8. Maliszewski, K., Stępkowski, D., Śliwerski, B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Masschelein, J., Ricken, N. (2003). Do We (Still) Need the Concept of Bildung?. Eduational Philosophy and Theory, 2(35), 139–154.
 10. Masschelein, J., Ricken, N. (2010). Bildung. W: P. Peterson, E. Baker, B. McGaw (red.), International Encyclopedia of Education (t. 6, s. 127–132). Oxford: Academic Press.
 11. Męczkowska, A. (2006). Pomiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 12. Rucker, T. (2020). Teaching and the Claim of Bildung: The View from General Didactics. Studies in Philosophy and Education, 39(1), 51–69. Doi: 10.1007/s11217-019-09673-0.
 13. Sosnowska, P. (2015). Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. Kraków: Universitas.
 14. Stępkowski, D. (2019). Integralna czy komplementarna? „Archeologia” transformacji polskiej pedagogiki ogólnej w XX wieku. Teraźniejszość–Człowiek –Edukacja, 3(87), 7–26. Doi: https://doi.org/10.34862/tce.2019.3.1.