Forum oświatowe kieruje się wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że redaktor naczelny czasopisma oczekuje od autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie. Autor korzysta z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich oraz oznajmia, że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana. Czasopismo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship. W przypadkach wykrycia nadużyć, redakcja czasopisma będzie powiadamiała odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).